Project information

MUNI Law Working Paper Series

Project Identification
MUNI/D/1169/2016
Project Period
1/2017 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

V roce 2014 jsme vytvořili zcela novou platformu pro instantní zveřejňování výsledků badatelské činnosti nejúspěšnějších studentů a členů akademického sboru Právnické fakulty. Podstata Working Papers spočívá v tom, že vyplňují a překlenují mezeru mezi dokončením výzkumné práce a její publikací. V okamžiku, kdy práce člena akademického sboru PrF MU dospěje do podoby více-méně konečného konceptu článku, může být tento článek (pokud to není v rozporu s licenční smlouvou vydavatele, pro kterého je práce psána) předložen k elektronické publikaci formou fakultního working paperu. Fakultní publikační program MUNI LAW Working Paper Series má za cíl sloužit jako příležitost sdílet výsledky výzkumu rychleji, než je to možné u tištěných periodik, u nichž často dochází v předpublikační fázi k podstatným zdržením v důsledku recenzního a produkčního procesu. V akademickém prostředí zahraničních univerzit se obdobné projekty working papers osvědčily (srov. např. Evropský Univerzitní Institut ve Florencii, Oxford Legal Studies Research Paper Series, Stanford EU Law Working Paper Series, nebo German Working Papers in Law and Economics). Po vzoru úspěšných projektů jsme na PrF MU odstartovali okamžité sdílení výsledků zdejší vědecké činnosti, a to takovým způsobem, aby sledovaný účel (instantní zveřejnění) byl co do kvality publikovaného výzkumu vyvažován přiměřenou zpětnou vazbou studentské redakční rady. Za program odpovídají jeho editoři z řad akademických pracovníků fakulty. Články a jiné práce jsou do programu přijímány na bázi anonymního recenzního řízení. Studenti se podílejí nejen na editaci a diskusi nad přijímanými příspěvky, ale také mohou k publikaci předkládat i výsledky své práce (zde půjde zejména o doktorandy a nejúspěšnější účastníky SVOČ). MUNI Law Working Papers se již stalo etablovaným periodikem, které okamžitě vysílá výsledky vědecké činnosti akademického sboru a studentského osazenstva jednak směrem ven z fakulty (vnější prezentace), jednak směrem dovnitř fakulty (introspektivní funkce). Publikační program MUNI LAW Working Paper Series je volně dostupný na internetových stránkách Právnické fakulty (http://workingpapers.law.muni.cz/content/cs/).

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info