Project information

Využívání multimédií v hudební výchově na ZŠ a SŠ - stav v roce 2017

Project Identification
MUNI/A/1201/2016
Project Period
1/2017 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

V letech 2010 a 2011 prováděla KHV PdF MU výzkum v oblasti využití multimediálních aplikací ve výuce hudební výchovy. Ze závěrů mj. vyplynulo, že jejich využívání má vzhledem k dnešním možnostem značné rezervy. Školy si však uvědomují sílu možností multimédií ve vzdělávacím procesu a proto jsme zároveň zaznamenali z jejich strany snahy o výrazné posilování pozice využívání multimédií v budoucnosti. Doba, která uplynula od výzkumů v roce 2010 a 2011, je dle našeho názoru natolik dlouhá, že nyní nastává čas pro nové šetření, které by zjistilo momentální situaci a posun v problematice. Výsledkem podávaného grantu by mělo být zhodnocení současného stavu využívání multimédií v HV, jeho srovnání se stavem v letech 2010 a 2011, charakteristika vývojových trendů a návrhy řešení této problematiky v budoucnu.

Publications

Total number of publications: 10


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info