Project information

Soudní ochrana dotčené veřejnosti v teorii a v praxi

Project Identification
MUNI/A/1343/2016
Project Period
1/2017 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Cílem projektu je analýza rozsáhlé judikatury českých správních soudů, ze které by měly být patrné jednak tendence v posuzování aktivní legitimace dotčené veřejnosti (zejména ekologických spolků) pro účast před soudem, a jednak stav soudní ochrany dotčené veřejnosti v praxi.

Výstupy projektu by měly především zodpovědět palčivé a kontroverzní otázky, které jsou v Česku diskutované bez potřebných dat více než dvě desítky let: Nakolik je účast veřejnosti na ochraně životního prostředí účinná? Jak úspěšné jsou ekologické spolky v řízení před soudy? V jaké fázi realizace záměrů využívají své právo na soudní ochranu? Jakých žalobních typů nejčastěji využívají? V jaké míře využívají procesních institutů jako například návrhu na vydání předběžného opatření nebo přiznání odkladného účinku? Jak velký počet různých spolků využívá přístupu k soudní ochraně? Jedná se spíše o lokální spolky založené ad hoc, nebo o spolky profesionální s celostátní působností?

Výsledky projektu publikované v českých i zahraničních odborných časopisech budou přínosné zejména pro soudce a zákonodárce – například ve vztahu k očekávané implementaci novelizované směrnice EIA nebo připravované rozsáhlé novele stavebního zákona. Rovněž budou přínosné na úrovni unijní, protože podobné výstupy jsou mezi členskými státy považovány za cenné a zároveň unikátní.

Publications

Total number of publications: 13


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info