Project information

Integrované provozní služby a optimalizace energetického hospodářství MU

Project Identification
ROZV/04/2017
Project Period
1/2017 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Rector's Office

Výběr dalších vhodných agend pro integraci provozních služeb napříč MU s cílem úspornějšího řešení správy budov a zefektivnění vnitřního fungování MU. Jednalo by se o rozšíření portfolia již zrealizovaných a fungujících centralizovaných agend v rámci MU (např: odpadové hospodářství, mobilní i pevná telefonie, servis výtahů, nákup energií…), které již MU dlouhodobě přinášejí nemalé úspory.
Zajištění efektivního provozu správy budov s cílem uspořit finanční prostředky vynakládané na spotřebu energií budov MU. Vzhledem k tomu že energie nakupujeme velice výhodně na komoditní burze, jednalo by se o další krok k efektivnímu řešení celkového hospodaření s energiemi a ucelené řešení agendy energetiky MU. Výsledkem budou návrhy konkrétních realizovatelných technických opatření a úprav zařízení s vyčíslením úspor, zlepšení parametrů např.:vytápění…

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info