Project information

Hodnocení naplňování Regionálního akčního plánu pro území Jihomoravského kraje v roce 2016

Project Identification
0159/2017
Project Period
2/2017 - 3/2017
Investor / Pogramme / Project type
South-Moravian Region
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Předmětem veřejné zakázky je revize a úprava poskytnuté databáze projektů (projektových žádostí), exportované z MS2014+, a vytvoření dokumentu Hodnocení naplňování Regionálního akčního plánu pro území Jihomoravského kraje v roce 2016, který bude obsahovat text, tabulky, grafy a mapové přílohy. Veřejná zakázka je realizována v rámci projektu "Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje", spolufinancovaného z Operačního programu Technická pomoc.

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info