Project information
Analýza interakcí mezi polyvalentním terapeutickým fágem druhu Twort-like a jeho hostitelem Staphylococcus aureus

Investor logo
Project Identification
GA18-13064S
Project Period
1/2018 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Polyvalentní bakteriofágy druhu Twort-like jsou uznávány jako vhodné terapeutické agens proti stafylokokovým infekcím už od dob jejich objevu v 20. letech minulého století. Pro jejich terapeutické využití a schválení fágové terapie jako bezpečné metody, je nutná detailní znalost jejich molekulárně-biologického mechanismu infekce bakteriální buňky. Tyto fágy jsou předmětem intenzivního výzkumu, který se týká rozmezí hostitele, analýzy genomu a strukturních studií. V rámci předkládaného projektu navrhujeme monitorování průběhu fágové infekce hostitelských buněk pomocí analýzy transkriptomu, studia příčin fágové polyvalence, objasnění příčin rezistence některých kmenů k bakteriofágům a analýzu exprese fágových proteinů. V projektu budou použity metody sekvenování nové generace, kam patří RNAseq vhodná pro analýzu transkriptomu, molekulárně-biologické postupy jako transpozonová mutageneze a editace genomu. Výsledky projektu přispějí k popisu interakcí mezi fágem a hostitelem, jejichž porozumění je nezbytné před využitím fágové terapie.

Publications

Total number of publications: 19


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info