Project information

Uvozování přímé řeči v latině

Investor logo
Project Identification
GA18-01878S
Project Period
1/2018 - 6/2021
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Projekt je zaměřen na přímou řeč v latině, která dosud nebyla zcela prozkoumána. Zabývá se prostředky sloužícími k začlenění přímé řeči do diskurzu, a to jak v klasické, tak pozdní latině. Důraz je kladen na vývoj od klasické k pozdní latině a probíhající gramatikalizaci nových markerů signalizujících přímou řeč. Výstupem projektu budou dva články v časopisech zařazených do databáze Scopus, jedna monografie a jedno vystoupení na konferenci.

Publications

Total number of publications: 8


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info