Project information
Hospodářská politika v transformačním období a politika desintegrace

Project Identification
MUNI/A/0806/2017
Project Period
1/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Předložený projekt specifického výzkumu navazuje na dřívější projekty, které zkoumaly různé aspekty fungování hospodářské politiky a také politikou integrace a desintegrace. Nový projekt pokračuje v linii analýzy specifické oblasti politiky integrace a desintegrace (se změřením na procesy v EU). A souběžně rozvíjí oblast ekonomické transformace. Hlavním obecným cílem projektu je zapojení studentů doktorského (a magisterského) studia do vědecké činnosti katedry a to ve spojistosti s jejich disertačními (diplomovými) pracemi a v souladu tématy, která jsou pro rozvoj katedry nosná.

Publications

Total number of publications: 6


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info