Project information

Environmentální syntéza humanitních předmětů

Project Identification
MUNI/FR/0917/2017
Project Period
1/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Cílem projektu je prostřednictvím semináře „Environmentální syntéza humanitních předmětů“ posílit synergie specializovaných kurzů. Seminář teoreticky prohloubí a uvede do souvislostí poznatky nabyté během předchozího studia a zaplní mezery v kurikulu. Připraví studenty na vědeckou dráhu, ale zároveň je, například prostřednictvím teologa z praxe, seznámí s realitou každodenního života. Studenti rozpracují svá badatelská témata a dostanou zpětnou vazbu k diplomovým či disertačním výzkumům.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info