Project information

Rozšířené přípravy pro bakalářský obor biomedicínská technika a bioinformatika

Project Identification
MUNI/FR/1170/2017
Project Period
1/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Biomedicínské inženýrství je progresivní mezioborové odvětví, kterého technický aspekt vzdělání je doplněn o značné znalosti lékařských věd. Fyziologie jako základní složka medicínského vzdělání s sebou nese jistá specifika, která jsou odlišná od jiných studijních oborů. V rámci již několik let vznikající ucelené platformy, aktuálně obsahující workbook a skripta, budou ve spolupráci s VUT vytvořeny materiály pro cvičení, která pomohou studentům pochopit technický aspekt studovaných jevů.