Project information

Grupové techniky a kvantová informace (GRUPIK)

Project Identification
MUNI/G/1211/2017
Project Period
3/2018 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Informatics
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Science

Cílem tohoto projektu je využít silně interdisciplinární složení řešitelského týmu (je složen z Informatiků, matematiků a fyziků) k rozvoji klíčových matematických nástrojů kvantového zpracování informace. Cílem bude jak zlepšení vlastních matematických nástrojů, tak i jejich nové aplikace na konkrétní problémy zpracování informace. Projekt je zaměřen na nástroje, které se v posledních letech ukazují jako klíčové pro danou vědní oblast, a to zejména z hlediska jejich využitelnosti pro řešení konkrétních problémů. Jedná se o nástroje matematické symetrie (především grupy unitárních operátorů nahrazující celou unitární grupu - tzv. t-designy), dále potom o nástroje teorie informace (entropie - hlavně min a max entropii), a techniky z oblasti optimalizace - semidefinitní programování.

Publications

Total number of publications: 11


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info