Project information

Age, discrimination and society - new monograph with Policy Press (ADS)

Project Identification
MUNI/E/0577/2018
Project Period
5/2018 - 2/2023
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Projekt se zaměří na dokončení rukopisu a jeho vydání v prestižním britském nakladatelství Policy Press (Uni of Bristol). Jedná se o anglické vydání a reedici publikace, která získala ocenění děkana EDIS a byla vydána na FSS MU v první edici v roce 2008. Toto vydání bylo zcela vyprodáno a existuje velká poptávka po vydání novém. V loňském roce jsem získala nabídku na vydání významně upravené verze textu, která obsahuje i třetí vlnu empirického výzkum, která v mezičase proběhla. Prostředky projektu pokryjí časovou dotaci, kterou musím věnovat závěrečným úpravám publikace a náklady na anglickou korekturu odborného textu tak, aby byly splněny požadavky nakladatelství vyjádřené v návrhu smlouvy.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info