Project information

Zvýšení motivace, prestiže a finanční stabilizace akademických pracovníků PdF MU.

Investor logo
Project Identification
0621/2018
Project Period
5/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Hlavním cílem předkládaného projektu je zlepšení zejména mzdových podmínek akademických pracovníků na Pedagogické fakultě MU, a tím zajištění lepších podmínek pro výkon jejich pedagogické činnosti.

Projekt se v souladu s vyhlášením zadavatele (MŠMT) zaměřuje na zvýšení prestiže, stabilizace a motivace akademických pracovníků napříč všemi kategoriemi (lektorů, asistentů, odborných asistentů, docentů a profesorů). Cílem projektu je posílení mezd pracovníků a jejich vyrovnání na úroveň, která je průměrná v prostředí ostatních pedagogických fakult v ČR a zároveň přiblížení se průměru, který je obvyklý v prostředí vysoké školy – ostatních fakult MU. Projekt se zaměřuje též v souladu s vyhlášením na finanční stabilizaci nižších věkových kategorií akademických pracovníků, kategorie odborných asistentů a to nikoliv plošně, ale s ohledem na jejich tvůrčí popřípadě nadprůměrný pedagogický výkon.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info