Project information

Nekonformní náboženské kultury ve středověké Evropě z pohledu analýzy sociálních sítí a geografických informačních systémů (DISSINET)

Project Identification
GX19-26975X
Project Period
1/2019 - 8/2021
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Tento projekt přinese nové porozumění nekonformním náboženským kulturám středověké Evropy skrze zaměření na jejich sociální a prostorové aspekty. Interdisciplinární tým na základě detailního studia inkvizičních záznamů týkajících se několika různých nekonformních náboženských kultur sestaví zatím nejrozsáhlejší homogenní datovou sadu ke středověkým sociálním sítím a využije ji ke zodpovězení zásadních a kontroverzních otázek studia středověkého náboženského disentu i k ověření vybraných hypotéz ohledně premoderních sociálních sítí ve vztahu k náboženství. Za tímto účelem tým vypracuje inovativní metodologický rámec založený na využití analýzy sociálních sítí a geografických informačních systémů. Projekt bude mít dopad na několik oborů, otevře novou dimenzi výměn mezi religionistikou, historií a společenskými vědami a poskytne odbornému společenství soustavu nástrojů k historickému výzkumu náboženství jako komplexního jevu vznikajícího na základě lokálních interakcí. Hlavními výstupy bude šestnáct článků publikovaných ve významných mezinárodních časopisech, souhrnná monografie vydaná v zahraničním nakladatelství a interaktivní prezentace dat online.

Publications

Total number of publications: 20


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info