Project information

Rozvoj aplikačního potenciálu morfologických znaků obličeje člověka

Project Identification
MUNI/A/1400/2018
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Projekt specifického výzkumu bude pokračováním výzkumu z předchozích let, který byl zaměřen na studium ontogenetických trajektorií a vývojových souvislostí měkkých a tvrdých tkání obličeje (kosti, zuby) a jejich interakce s faktory vnějšího a vnitřního prostředí. Projekt a jeho výstupy prohlubují současné znalosti o technice pokročilého záznamu morfologických znaků obličeje a variabilitě na úrovni intra-individuální, inter-individuální a vnitropopulační. Část projektu bude zaměřena na praktickou implementaci získaných poznatků pro účely identifikace a profilování neznámých osob (včetně kosterních nálezů) v soudním lékařství a forenzní antropologii (určení pohlaví, odhad zubního a kosterního věku), na predikci růstových a vývojových změn pro klinické stomatologické obory a na uplatnění poznatků v zábavním průmyslu (aproximace vnější podoby, predikce věkových změn, automatické generování obličejů apod.).

Publications

Total number of publications: 15


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info