Project information
Pokročilé problémy fyzikálního vzdělávání, teoretické fyziky a astrofyziky

Project Identification
MUNI/A/0907/2018
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

V rámci projektu se budeme zabývat pokročilým fyzikálním výzkumem v oblasti fyzikálního vzdělávání, teoretické fyziky a astrofyziky. V oblasti astrofyziky se zaměříme se na studium proměnnosti chemicky pekuliárních hvězd, na studium hvězdného větru rychle rotujících hvězd, studium dvojité plazmové resonance, na studium dynamiky raných hvězd a na analýzu spektroskopických dat exoplanet. V rámci teoretické fyziky se budeme zabývat nízkoenergetickou efektivní akcí, 6D duální superkonformální algebrou, konstrukcí plné Yangovy algebry, popisem kalibračních teorií a studiem částečně spontánně narušené supersymetrie.

Publications

Total number of publications: 2


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info