Project information

Exkavace a laboratorní zpracování humánního a archeozoologického osteologického materiálu z archeologických a etnoarcheologických kontextů

Project Identification
MUNI/A/1528/2018
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Při terénní exkavaci osteologického materiálu a jeho následné laboratorní analýze se prohlubují poznatky studia evoluce člověka (především biologické, kulturní a subsistenční adaptace) v kontextu pleistocenních a holocenních ekosystémů. Cílem projektu je aktivní zapojení studentů při exkavaci osteologického materiálu v terénu a jeho následného zpracování v laboratoři s cílem navýšit jejich odborné dovednosti a zkušenosti v oblasti tafonomie, lidských manipulací a dokumentace osteologických nálezů. Zapojením studentů do interdisciplinárních týmů je cílem projektu maximalizace možnosti publikace studentských výsledků v odborných časopisech a monografiích, včetně jejich prezentace na domácích i zahraničních konferencích.

Publications

Total number of publications: 7


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info