Project information

Koncepce a realizace bloků cvičení E1241 k předmětu E1240 Experimentální a aplikovaná toxikologie a ekotoxikologie (EkoToxiCvik)

Project Identification
MUNI/FR/1092/2018
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Cílem projektu je seznámit studenty se dvěma způsoby (eko)toxikologického testování: využití buněčných kultur in vitro a raných stádií modelového organismu ryby Danio rerio. Tyto metody jsou moderní preferované způsoby testování v souladu s aktuálními přístupy v EU (3R). Studenti se je naučí aplikovat při hodnocení (eko)toxicity modelového aktuálně používaného pesticidu včetně celého rozhodovacího procesu aplikovaného v praxi. Tento projekt je součástí nově zaváděného cvičení E1241.