Project information
Vytvoření výukového filmu Experimentální metodiky v kardiologii (MEXKAR)

Project Identification
MUNI/FR/1179/2018
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Při studiu lékařství se studenti setkávají s poznatky získanými díky experimentům na zvířatech. Celosvětový trend snižování jejich počtu vede k nutnosti hledat nové formy výuky. Projekt je zaměřen na vytvoření výukového filmu a prezentace s metodikami využívanými v experimentální kardiologii, na kterých jsou založené některé diagnostické a terapeutické postupy v klinické kardiologii. Výstupy projektu povedou k inovaci české i anglické výuky Všeobecného lékařství.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info