Project information

Polymerní enterální výživa (sipping) a její inovativní využití v prevenci a léčbě malnutrice.

Project Identification
MUNI/FR/0977/2018
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Výskyt malnutrice ve zdravotnictví představuje celosvětový problém. Až 30 % pacientů je malnutričních již při přijetí do nemocnice a až u 30 % pacientů se malnutrice vyvine v průběhu hospitalizace. Polymerní enterální výživa ve formě sippingu jednoznačně zlepšuje nutriční stav. Cílem projektových aktivit je vytvoření online studijní opory zaměřené na praktické možnosti využití nových přístupů ve využití polymerní enterální výživy v prevenci a léčbě malnutrice.

Publications

Total number of publications: 2


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info