Project information

Inovace předmětů zaměřených na právo duševního vlastnictví

Project Identification
MUNI/FR/1342/2018
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Předmětem navrhovaného projektu je vytvoření efektivní učební pomůcky pro studenty předmětu Právo duševního vlastnictví, jakož i dalších předmětů z oblasti práva duševního vlastnictví, a to v podobě e-learningové publikace sestávající ze tří modulů (normativní texty, učební texty, vybraná soudní rozhodnutí).

Cílem je zefektivnění výuky dané problematiky a její přiblížení studentům a odborné veřejnosti.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info