Project information

Prohloubení praktických aspektů výuky paliativní medicíny ve výuce všeobecného lékařství na LF MU Brno

Project Identification
SADK18_3\100045
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Other - National
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Projekt má za cíl zlepšit začlenění a úroveň výuky témat paliativní medicíny do pregraduální výuky na LF MU v Brně formou přípravy e-learningového modulu, podporou výuky paliativní péče v rámci výuky ostatních klinických oborů (interna, intenzivní medicína, onkologie, geriatrie). Důležitou součástí je prohloubení spolupráce lékařské fakulty s klinickými pracovišti paliativní medicíny hospicového typu (Brno, Rajhrad u Brna, Třebíč) a příprava podmínek, tak aby na těchto pracovištích mohly probíhat stáže studentů 6. ročníku.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info