Project information

Vytvoření předmětu "Developing Intercultural Competences in Multicultural World" s důrazem na prožitkovou formu výuky (DeInComp)

Project Identification
MUNI/FR/1180/2018
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Cílem projektu je vytvořit předmět Developing Intercultural Competences in Multicultural World pro studenty PedF a nabídnout ho i všem zahraničním studentům napříč fakultami MU (především studentům v programu ERASMUS, ale i ostatním zahraničním). Seminář bude vystavěn na principech zážitkové pedagogiky, bude vyučován anglicky, a bude veden tandemovým způsobem. Obsah bude zaměřen na rozdíly kulturních hodnot, interkulturní komunikaci, proces učení a interakce v interkulturním prostředí třídy.