Project information

Zvýšení atraktivity vědy a výzkumu MUNI

Project Identification
ROZV/21/2019
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Rector's Office

V souladu s bodem 8.3.5 Plánu realizace DZ na rok 2019 je smyslem projektu popularizovat vědu a výzkum Masarykovy univerzity. Pro rok 2019 to jsou tři samostatné okruhy.

1. Science Slam – turné po středních školách ČR a SR
2. Festival vědy
3. Komunikace vědy a výzkumu MUNI

V další části návrhu jsou jednotlivá témata zpracována samostatně.