Project information

Funkce HDAC1 v T-buněčných lymfomech

Project Identification
GF19-29701L
Project Period
1/2019 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology
Cooperating Organization
Medizinische Universitaet Wien

U rakovinných onemocnění často dochází ke změnám ve stavu chromatinu v důsledku deacetylace histonových i nehistonových proteinů. Pro léčbu rakoviny včetně T-buněčných lymfomů se aplikují inhibitory histondeacetyláz (HDACi). Enzym HDAC1, člen HDAC třídy I, je esenciální pro raný vývoj u myší a jeho genově podmíněná delece v různých tkáních narušuje buněčnou homeostázu a proliferaci. Nedávné studie ukázaly, že snížené hladiny HDAC1 a HDAC2 v thymocytech myší mohou být překvapivě predispozicí pro vývoj lymfomu.
Na základě našich předešlých výsledků předkládáme hypotézu, že HDAC1 má v raném vývoji T-buněk roli onkosupresoru, zatímco u nádorových buněk ošetřených HDACi dochází k diferenciaci a apoptóze.
Partneři projektu využijí svoji odbornost a metodiku zahrnující sekvencování nové generace a proteomické analýzy pro objasnění molekulárních mechanizmů vyvolaných ztrátou aktivity HDAC, která předurčuje T-buňky k progresi ALK-pozitivních lymfomů.

Publications

Total number of publications: 3


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info