Project information

Využití tkáňových mikroRNA pro identifikaci pacientů majících benefit z adjuvantní radioterapie po chirurgickém odstranění atypického meningeomu

Project Identification
NV19-03-00559
Project Period
5/2019 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology
Cooperating Organization
University Hospital Brno-Bohunice

Využití tkáňových mikroRNA pro identifikaci pacientů majících benefit z adjuvantní radioterapie po chirurgickém odstranění atypického meningeomu.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info