Project information

PrF - Příspěvek na IP 2019

Project Identification
ROZV/23/PrF/2019
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Příspěvek IP 2019 k realizaci strategických cílů stanovených v Institucionálním plánu Masarykovy univerzity na léta 2019-2020.