Project information

Průběh fyziologických funkcí ve spojitosti s poslechem vybraných zvuků

Project Identification
MUNI/51/05/2019
Project Period
6/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Sports Studies

Zkoumání spojitosti akustického vnímání s průběhem fyziologických funkcí je vzhledem ke stále narůstajícímu akustickému „smogu“, který je spojen s urbanistickým rozvojem, frekventovaným a aktuálním tématem. Existuje stále mnoho nejasných podrobností týkajících se mechanismu slyšení, sluchové percepce v návaznosti na expozici zvuků v různých frekvenčních spektrech a dopadu na fyziologické funkce. Ve sluchovém vjemu se vyskytují jevy, které nelze vysvětlit jen na základě objektivní fyzikální podstaty zvuků či jejich hlučnosti, výsledky nepřináší jednoduché závislosti ani přímé úměrnosti (Nový, 2009). Hlavním cílem navrhovaného výzkumu je najít spojitosti mezi poslechem vybraných akustických podnětů a průběhem vybraných fyziologických funkcí zkoumaných osob. Zkoumány budou rovněž rozdíly v subjektivním hodnocení těchto zvuků. Závěry a zjištění najdou uplatnění především v rovině obecné (fyziologie a psychologie). Ty je samozřejmě možné okamžitě aplikovat či dále zkoumat v oblasti sportu, sportovní psychofyziologie.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info