Project information

Paraziti odhalují historické a součastné kontakty kaprovitých hostitelů: role Blízkého východu v biogeografii západního Palearktu

Investor logo
Project Identification
GA20-13539S
Project Period
1/2020 - 6/2023
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Charles University

Kaprovití jsou primárně sladkovodní ryby široce rozšířené v Asii, Evropě, Africe a Severní Americe. Jejich fylogeneze může odrážet paleogeografické vztahy mezi různými regiony. Blízký východ je významný region historické výměny druhů mezi třemi kontinenty Starého světa. Předpokládáme, že v důsledku koevoluce hostitel-parazit mohou monogenea – hostitelsky specifičtí paraziti – odrážet historické biogeografické kontakty kaprovitých napříč kontinenty. Domníváme se, že paraziti specifičtí pro hostitele z Blízkého východu mají bazální postavení k liniím parazitů z Evropy a severozápadní Afriky. Projekt je zaměřený na tři skupiny monogenea (Dactylogyrus, Gyrodactylus a Diplozoidae) parazitující kaprovité a vykazující různou druhovou bohatost, hostitelskou specifitu a životní strategie. Monogenea vykazující vysokou hostitelskou specificitu by měla s větší pravděpodobností odrážet historické kontakty svých hostitelů, zatímco monogenea s nižší hostitelskou specificitou by měla odrážet především současné kontakty hostitelů.

Publications

Total number of publications: 13


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info