Project information

Jevy v heterostrukturách oxidů přechodových kovů vyvolané dopováním a rozhraním (TMO Heterostructures)

Investor logo
Project Identification
GA20-10377S
Project Period
1/2020 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science

V oxidech přechodových kovů nastává řada zajímavých jevů, např. magnetická uspořádání, supravodivost a multiferroický jev. Tyto jevy lze ovlivňovat změnami koncentrace mobilních nositelů náboje - dopováním. Zcela nové úkazy se objevují v oxidových heterostrukturách vlivem rozhraní. Našim cílem je vyšetřit vliv dopování a rozhraní na fyzikální vlastnosti dvou skupin materiálů: (i) Kobaltitů La1-xSrxCoO3. Určíme optickou odezvu a související elektronové vlastnosti feromagnetické (FM) fáze v dopovaných (0.2

Publications

Total number of publications: 3


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info