Project information

Předmět Verwaltungsgerichtsbarkeit in Mitteleuropa (VGiME)

Project Identification
MUNI/FR/1363/2019
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Předmětem navrhovaného projektu je vytvoření nového povinně volitelného předmětu Verwaltungsgerichtsbarkeit in Mitteleuropa zaměřeného na teoretické a praktické otázky správního soudníctví v České republice, Německu a Rakousku.