Project information

Inovace výuky předmětu Bi5980 Statistické hodnocení biodiverzity (Inovace Bi5980 Statistické hodnocení biodiverzity)

Project Identification
MUNI/FR/1224/2019
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Předmět Bi5980 Statistické hodnocení biodiverzity se věnuje specifické oblasti analýzy dat. Náplní předmětu je zpracování dat biologických společenstev pomocí unikátních metod hodnocení biodiverzity. Výuka předmětu vyžaduje pečlivou přípravu učebních materiálů a jejich pravidelnou aktualizaci. Cílem předkládaného projektu je inovace výukových materiálů a jejich doplnění o nové metody, které budou představeny nejen teoreticky, ale i prakticky ukázkou řešení modelových případů.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info