Project information

Faktory nespecifické imunity u některých imunopatologických stavů (nespecif. imunita)

Project Identification
MUNI/A/1099/2019
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Poruchy složek nespecifické imunity se často uplatňují v rozvoji imunopatologických stavů. Návrh navazuje na projekt MUNI/A/1298/2018 Vrozené a získané deficience imunitního systému. Je zaměřen především na abnormality funkce granulocytů a komplementového systému.
V oblasti komplementového systému budeme zkoumat především význam intracelulárního komplementu nemocných s eosinofilním astmatem (Mgr. P. Slanina, Mgr. J. Štíchová). V molekulárně-genetické části plánujeme analyzovat rozdíly v genetickém pozadí u pacientů s různou závažnostíhereditárního angioedému (HAE), a to na úrovni DNA i RNA (Mgr. T. Kováčová). Dále budeme pokračovat v analýze sekvenčních změn v nekódujících oblastech (intronech) genu SERPING1 z hlediska jejich vlivu na sestřih mRNA. U modelových genů plánujeme zvyšovat počet indukovaných variant a budeme pokračovat ve sledování jejich vlivu na využití akceptorového nebo donorového místa sestřihu (Mgr. P. Hujová).
V oblasti granulocytů bude náplní práce zejména ovlivnění low density neutrophils (LDN) imunoglobulinovou léčbu u hypogamaglobulinemických pacientů a při komplikacích v pooperačním období. (Mgr. P. Slanina)
Nadále budou sledovány některé klinické a laboratorní aspekty sekundárního imunodeficitu, který se vyvíjejí u dětských pacientů po léčbě rituximabem (Dr. E. Hlaváčková). Budou sledovány i některé změny ve funkcích B-lymfocytů u nemocných s běžným variabilním imunodeficitem (CVID) (Mgr. J Štíchová).
Bude dokončena analýza složení střevního mikrobiomu u imunokompromitovaných pacientů po orgánových transplantacích. Dále bude pokračovat analýza méně diverzních polymikrobiálních vzorků s nízkou náloží vstupní mikrobiální DNA (Mgr. I. Kotásková).
Jako formu výstupů předpokládáme především prezentaci na konferencích, ale též přípravu publikací. Mgr. Kotásková a Mgr. Kováčová by měly předložit doktorskou dizertační práci.

Publications

Total number of publications: 9


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info