Project information

Ortomodularita z různých pohledů

Project Identification
GF20-09869L
Project Period
1/2020 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Palacký University, Olomouc
Czech Technical University Prague
Technische Universität Wien
Johannes Kepler Universität Linz

Více než 100 let po vzniku kvantové fyziky je diskuse o jejím správném pochopení stále náročná. Bylo definováno několik přístupů k vysvětlení, proč se tento formalismus ukázal jako úspěšný. Nejstarší přístup přináleží Birkhoffovi a von Neumannovi. Cílem je charakterizovat základní model, který je relevantní v kvantové mechanice, prostřednictvím teoretických vztahů založených na uspořádání mezi tím, co lze považovat za testovatelná tvrzení o fyzikálním systému. Budeme studovat specifické aspekty vnitřní struktury testovatelných tvrzení z matematického hlediska.

Chceme studovat témata související s ortomodularitou, a to v širším pohledu, neomezujícím se jen na základy kvantové mechaniky. Budeme v rámci jednotlivých úkolů studovat různé struktury, ať už z pohledu jedné nebo více disciplín.

Publications

Total number of publications: 3


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info