Project information

Inovace a prostupnost předmětů s aspektem regionální politiky a regionálního rozvoje

Project Identification
MUNI/FR/1125/2019
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Cílem projektu je inovace dvou předmětů, které na sebe svým obsahem navazují, a to Z0104 Regionální politika a regionální rozvoj (teoreticky orientovaný předmět) a Z7105 Regionální politika v EU a ČR (prakticky orientovaný předmět). Projekt přinese inovaci přednášek a zejména cvičení, kdy studenti v průběhu roku vytvoří strategii (program) rozvoje konkrétní obce. Vyzkouší si tak v praxi a na reálném příkladě uplatnění poznatků z výuky. Mezi další výstupy patří nákup potřebné literatury a dat.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info