Project information

Molekulární dráhy H3-H4 histonových chaperonů u rostlin

Project Identification
8J20FR022
Project Period
1/2020 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology

Naším cílem je získat přehled o mechanismech, které řídí dynamiku histonů prostřednictvím specializované molekulární sítě histonových chaperonů. Bylo prokázáno, že histonové chaperony specificky zpracovávají jednotlivé histonové varianty, čímž je regulována organizace transkripce a chromatinu. Cílem projektu je proto navázat aktivní spolupráci mezi skupinami Dr. Probst a Dr. Dvořáčkové prostřednictvím krátkých pracovních cest a společně se zaměřit na významnou vědeckou otázku, a to: jaká je úloha histonových chaperonů při dynamice histonů, regulaci transkripce a při reakcích rostlin na změny vnějšího prostředí .V projektu budeme využívat experimentální materiál dostupný v partnerské laboratoři. Jedná se o rostlinné linie Arabidopsis thaliana, které obsahují značené verze H3-H4 chaperonů ASF1a a ASF1b a dvou variant histonu H3. Mimo jiné se také zaměříme na identifikací nových faktorů schopných interagovat s histonovými chaperony, což nám umožní odkrýt význam interakčních proteinových drah a jejich roli v transkripční regulaci a udržování epigenetických informací.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info