Project information

Rozvoj vysokoškolské pedagogiky (RVV) (RVV)

Project Identification
ROZV/21/2020
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Pedagogical Competence Development Centre
Project Website
http://cerpek.muni.cz
Keywords
Pedagogical workshops, pedagogical training for doctoral students

Účelem projektu je poskytovat akademikům a doktorandům MU vzdělávaní v oblasti vysokoškolské pedagogiky a didaktiky prostřednictvím různých typů vzdělávacích aktivit. Tento účel vyplývá z DZ MU 2016-2020: Strategická priorita 9: Personální řízení a profesní rozvoj zaměstnanců: „…rozvoj činnosti celouniverzitního pracoviště podporujícího rozvoj pedagogických a dalších kompetencí akademických pracovníků i studentů doktorského studia….“

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info