Project information

Pojem a výklad práva ČLR - otázka konfliktu mezinárodního a vnitrostátního práva (Čína - pojem a výklad práva, mezinárodní závazky)

Project Identification
MUNI/A/1351/2019
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Projekt se zaměřuje na výzkum v oblasti práva ČLR, konkrétně výklad právních norem ČLR, a úzce souvisí s disertačním projektem řešitele. Ústřední otázkou je vnímání pojmu a pozice práva v ČLR s ohledem na sociokulturní, právní a politické faktory, v tomto případě se zaměřením na postavení ČLR v mezinárodních závazcích. Výchozím bodem je fakt, že se ČLR ve své ústavě ani jinde ve svém právním řádu nevěnuje otázce konfliktu vnitrostátního a mezinárodního práva, nechává ho nevyřešený, což lze vnímat jako světový unikát. Cílem výzkumu je nalézt odpověď na otázku, jak se ČLR a její státní orgány staví k tomuto možnému konfliktu, ke kterému při mezinárodní interakci ČLR s jinými státy musí dojít, a jak ČLR vnímá své mezinárodní závazky z pohledu teorie práva.

Publications

Total number of publications: 2


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info