Project information
Modelování epitelově-stromálních interakcí během laktace a involuce v pokročilých 3D buněčných kulturách

Project Identification
8J20FR004
Project Period
1/2020 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Cílem tohoto projektu je ve spolupráci vědeckých pracovníků Lékařské fakulty MU a Institut Pasteur v Paříži vyvinout nové 3D buněčné modely laktace a involuce, které by napodobovali fyziologické procesy během vývoje mléčné žlázy. Tyto modely budou velice prospěšné oběma spolupracujícím týmům v jejich dalších výzkumu, jako i širší vědecké obci studující roli epitelově-stromálních interakcí ve vývoji a kancerogenezi mléčné žlázy.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info