Project information

Tvorba kurzů Jazykový seminář španělský V a VI a úprava kurzů Jazykový seminář španělský III-IV v návaznosti na novou akreditaci

Project Identification
MUNI/FF-ELEARN/0033/2020
Project Period
2/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Projekt má dva cíle: vytvoření e-learningové podpory v Elfu pro Jazykový seminář španělský V a VI a úpravu stávajících kurzů Jazykový seminář III-IV tak, aby jejich náplň odpovídala požadavkům nově akreditovaného studijního programu Mediteránní studia. Celkovým záměrem je docílit vytvoření e-learningové podpory pro čtyřsemestrální kurz, který byl v rámci předchozí akreditace vyučován jako šestisemestrální bez e-learningové podpory. Kurzy jsou dlouhodobě vyučovány rodilou mluvčí, je tedy zapotřebí e-learningové podpory, která umožní efektivnější porozumění, procvičení obtížných gramatických prvků, upevnění všech jazykových kompetencí při využití dostupné technologie a systémových řešení jako jsou interaktivní videa, testy, slovník, komentovaný úkol, gramatické přehledy (kniha), audio cvičení.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info