Project information

Tvorba kurzů Jazykový seminář španělský V a VI a úprava kurzů Jazykový seminář španělský III-IV v návaznosti na novou akreditaci

Project Identification
MUNI/FF-ELEARN/0033/2020
Project Period
2/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Projekt má dva cíle: vytvoření e-learningové podpory v Elfu pro Jazykový seminář španělský V a VI a úpravu stávajících kurzů Jazykový seminář III-IV tak, aby jejich náplň odpovídala požadavkům nově akreditovaného studijního programu Mediteránní studia. Celkovým záměrem je docílit vytvoření e-learningové podpory pro čtyřsemestrální kurz, který byl v rámci předchozí akreditace vyučován jako šestisemestrální bez e-learningové podpory. Kurzy jsou dlouhodobě vyučovány rodilou mluvčí, je tedy zapotřebí e-learningové podpory, která umožní efektivnější porozumění, procvičení obtížných gramatických prvků, upevnění všech jazykových kompetencí při využití dostupné technologie a systémových řešení jako jsou interaktivní videa, testy, slovník, komentovaný úkol, gramatické přehledy (kniha), audio cvičení.