Project information

Detection of de novo methylation at the bcr-abl locus in the course of chronic myelogenous leukemia

Project Identification
IZ3720
Project Period
1/1996 - 1/1998
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
University Hospital Brno-Bohunice

De novo DNA metylace bcr-abl lokusu byla pozorována během přechodu chronické myeloidní leukémie z chronické do zrychlené fáze a blastické krize. Stanovení vztahu mezi metylací DNA translokované abl alely, její expresí a průběhem nemoci je hlavní náplní tohoto projektu.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info