Project information

Polygon recyklace vody (OKTAGON)

Investor logo
Project Identification
CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020109
Project Period
4/2020 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Industry and Trade of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
ASIO s.r.o.

Cílem projektu je porovnat a kriticky vyhodnotit účinnost různých technologických prvků pro odstranění polutantů z odpadní vody pro její recyklaci. Projekt prokáže vhodnost technologií pro recyklaci a provede inovativní srovnání technologií při stejné vstupní vodě a srovnání účinnosti technologií pro odstranění polutantů pro různé aplikace recyklace vody – zavlažování na zemědělské půdě a v krajině, využití pro rekreační účely, dotace podzemních vod, nepřímé i přímé využití pitné vody a recyklace v průmyslu. Předpoklad replikace technologických řešení je v odvětvích průmyslu s potenciálem ekonomické úspory.

Results

Hlavní výsledky projektu budou následující: Ověřená technologie recyklace vody za účelem závlahy Ověřená technologie recyklace vody za účelem dotace podzemních vod Ověřená technologie recyklace vody za účelem využití vody pro rekreační účely Ověřená technologie recyklace vody za účelem nepřímého využití pitné vody

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being Sustainable Development Goal No.  6 – Clean water and sanitation Sustainable Development Goal No.  8 – Decent work and economic growth Sustainable Development Goal No.  11 – Sustainable cities and communities Sustainable Development Goal No.  14 – Life below water

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info