Project information

Rozšíření předmětu Zajímavá fyzika o experimenty s elektromagnetickým polem

Project Identification
FRVS/473/2009
Project Period
1/2009 - 12/2009
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Zajímavá fyzika je předmět zaměřený na zajímavé fyzikální experimenty, které názorně demonstrují nejrůznější fyzikální principy a zákony, a dále na fyzikální jevy se vztahem k běžnému životu. K takovým fyzikálním jevům nesporně patří elektromagnetické pole, které se našeho každodenního života velmi významně dotýká. Teorie elektromagnetického pole je však pro studenty jednou z nejobtížnějších oblastí fyziky, ve které jim často chybí intuice a představivost. Považujeme proto za velice žádoucí poskytnout studentům možnost prakticky se seznámit s nejrůznějšími zákonitostmi elektromagnetického pole v různých situacích, naučit je všímat si zajímavých elektromagnetických jevů a vypěstovat si v této oblasti určitou intuici. Ideálně by k tomu posloužilo vytvoření několika nových témat v předmětu Zajímavá fyzika zaměřených na různé aspekty elektromagnetického pole od polí stacionárních přes rádiové vlny a mikrovlny až k polím optických frekvencí. To dosud nebylo možné z důvodu nedostatečného vybavení vhodnými experimentálními pomůckami. V rámci projektu bychom proto chtěli pořídit pomůcky a přístroje pro nejrůznější experimenty s elektromagnetickým polem. Část tohoto vybavení bude přímo zakoupena a část si vyrobíme svépomocí ze zakoupených materiálů. Nejefektnější experimenty budou zdokumentovány fotograficky nebo nafilmováním na videokameru a vystaveny na webových stránkách předmětu Zajímavá fyzika a rovněž zpracovány formou posterů vystavených v pavilonu fyziky na Přírodovědecké fakultě MU. Pomůcky poslouží rovněž k fyzikálním demonstracím ("show") pro veřejnost, které řešitel i spoluřešitelé pravidelně provádějí, např. při představeních "Dobrodružná fyzika" v brněnském planetáriu, a jako experimentální vybavení pro bakalářské a diplomové práce studentů.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info