Project information
Inovace výuky předmětu Bioinformatika v praxi - rozšíření o experimentální úlohy

Project Identification
FRVS/1175/2009
Project Period
1/2009 - 12/2009
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Podávaný projekt je zaměřen na vypracování praktických úloh pro předmět Bioinformatika v praxi. Cílem je obohatit stávající předmět o experimentální část, která bude vhodně doplňovat stávající teoreticky zaměřené úlohy. Výsledky umožní studentům získat přesah mezi bioinformatickým studiem a aplikací získaných informaci/dat v podmínkách reálného výzkumu.


V rámci projektu budou vypracovány konkrétní úlohy založené zejména na pokročilém výzkumu bakteriálních lektinů. Témata úloh a zejména k nim připravené návody budou využitelné nejen pro předmět Bioinformatika v praxi, ale rovněž pro další obory v rámci pokročilých biochemických cvičení.


Tento projekt vysoce přesahuje běžný rámec povinností řešitele, především v šíři odborného zaměření a v míře propojení jednotlivých vědeckých odvětví jako je molekulární biologie, biochemie, glykobiologie a bioinformatika. Laboratoře Národního centra pro výzkum biomolekul mají pro řešení tohoto projektu dostatečné přístrojové vybavení.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info