Project information
Komparativní a typologický lingvistický výzkum kategorie stupně a čísla - studenti ÚJaB (KoTyLin)

Project Identification
MUNI/A/1288/2020
Project Period
1/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Cílem tohoto projektu je podpora komparativního a typologického lingvistického výzkumu studentů doktorského a navazujícího magisterského studia na Ústavu jazykovědy a baltistiky FF MU. Tento cíl bude dosažen vytvořením studentského výzkumného týmu, který se bude věnovat bádání gramatických a sémantických jevů spojených s kategorií stupně a čísla napříč jazyky.

Publications

Total number of publications: 10


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info