Project information

Aplikovaný výzkum na FI: softwarové architektury kritických infrastruktur, bezpečnost počítačových systémů a zpracování senzorových dat (SVFI-SSS)

Project Identification
MUNI/A/1527/2020
Project Period
1/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Informatics

Předkládaný projekt pokrývá výzkumné aktivity realizované cca třetinou existujících výzkumných týmů Fakulty informatiky a jeho primárním cílem je podpora výzkumu doktorských a magisterských studentů. V projektu budou řešena aktuální témata v oblastech softwarových architektur pro kritické infrastruktury; počítačové bezpečnosti a aplikované kryptografie, bezpečnosti síťového provozu a chování uživatelů sítě a algoritmy pro vysokorychlostní zpracování sensorových dat. Tento návrh tak navazuje na výsledky projektů specifického výzkumu z let 2010-2019 a dále je rozvíjí. Jedná se o projekt, jehož cílem je přispět k rozvoji doktorského studia a motivovat PhD studenty ke kvalitnějším výsledkům včetně zajištění jejich účasti na mezinárodních vědeckých konferencích. Zároveň využívá možnost spolupráce s dalšími výzkumnými a rozvojovými projekty a díky zapojení magisterských studentů do výzkumných prací i posílení budoucí výzkumné spolupráce s průmyslovými partnery, kam část magisterských studentů po ukončení studia nastupuje.

Publications

Total number of publications: 4


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info