Project information

Analýza přístupu Francie a dalších vybraných evropských zemí k islámským institutům rodinného práva (se zaměřením na dětské sňatky a polygamní manželství)

Project Identification
MUNI/A/1696/2020
Project Period
1/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Některé západoevropské a severoevropské země se setkávají na svých územích s přítomností islámských rodin, což je způsobeno mimo jiné stále probíhající migrací. Dochází ke střetu právních kultur, který se promítá následně do střetu hodnot právních řádů. Proti sobě tak stojí - nebo naopak se snaží koexistovat - kultura ovlivněná islámským náboženstvím a kultura ovlivněná křesťanským náboženstvím. Ačkoliv Česká republika zatím není touto problematikou výrazněji dotčena, jiné země, mezi nimi například Francie, Německo či Švédsko, mají bezprostřední zkušenosti. V posledních dvou letech se v médiích objevují zprávy o boji proti dětským sňatkům a snaze zneplatnit tyto sňatky. Projekt si klade za cíl analyzovat přístup Francie a dalších zemí k rodinněprávním institutům ovlivněných islámským právem se zaměřením zejména na dětské sňatky a polygamní manželství. Zde je prostor pro uplatnění mezinárodního práva soukromého a případnou aplikaci výhrady veřejného pořádku. Základní otázka zní - mají evropské státy uplatňovat výhradu veřejného pořádku nebo se mají co nejvíce pokusit tolerovat zmíněné rodinněprávní instituty islámského práva? Lze zahraniční přístupy uplatnit na tyto situace i z pohledu českého práva?

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info