Project information

Podoby profesní spolupráce ve škole

Project Identification
MUNI/A/1363/2020
Project Period
1/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Podoba profesní spolupráce na základní škole je sice deklarovaná, ale dosud málo výzkumně reflektovaná. Předkládaný projekt o tuto reflexi - v rámci daných možností (podpora doktorandů, doba řešené 1 rok) - usiluje. Jeho cílem je prostřednictvím případových studií doktorandů charakterizovat podoby profesní spolupráce pomáhajících profesionálů (asistent pedagoga, začínající a zkušený učitel, speciální pedagog a sociální pedagog) a na základě jejich analýzy vytvořit koncepční rámec interprofesní spolupráce ve školním prostředí. Výsledky řešení projektu mohou být využity přímo v pedagogickém terénu (při vytváření interprofesních týmů) a při inovaci interprofesního kurikula budoucích pomáhajících profesionálů na PdF MU.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info