Project information

Imunokompatibilita plazmochemicky funkcionalizovaných povrchů

Project Identification
MUNI/C/0029/2021
Project Period
2/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Tento projekt se zaměřuje na in vitro testování imunokompatibility biomateriálů funkcionalizovaných plazmou. Imunokompatibilita takto upravených biomateriálů, především polystyrenových kultivačních misek a polykaprolaktonových (PCL) membrán vytvořených metodou elektrospinningu, bude studována in vitro s využitím lidské monocytární buněčné linie THP-1 diferencované do makrofágů. Zkoumána bude polarizace makrofágů na kontrolních a plazmaticky funkcionalizovaných površích do prozánětlivého M1 nebo proregeneračního M2 fenotypu.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info