Project information

Recepce básnického díla Jacquese Préverta v českém prostředí od 60. let do současnosti

Project Identification
MUNI/C/0025/2021
Project Period
2/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Cílem diplomové práce je recepce básnického díla francouzského spisovatele Jacquese Préverta ve frankofonním a v českém prostředí, tedy prozkoumat Prévertovo dílo s ohledem na hodnoty uznávané ve výchozí i v přijímající kultuře. Práce tak interpretuje a reflektuje originální texty a kriticky hodnotí vybrané překlady. Zároveň podrobuje výkladu základní literárněvědné a translatologické odborné práce vztahující se k tématu, jak ve frankofonním, tak v českém prostředí. Diplomová práce je realizována ve studijním programu Literatura a mezikulturní komunikace na Ústavu české literatury FF ve spolupráci s Université Libre de Bruxelles v režimu double degree.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info